14 oktober 2020

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden pianoles

 • Bij inschrijving ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Bij inschrijving ga je akkoord met de Privacyverklaring van de pianolespraktijk. Deze verklaring is te vinden op de website.
 • De lespraktijk bestaat uit een collectief van zelfstandige pianodocenten. De lespraktijk regelt de inschrijvingen en de koppeling aan de docent naar keuze. Na inschrijving kun je voor alle inhoudelijke en praktische vragen direct terecht bij jouw eigen docent. 
 • Jouw docent naar keuze is verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke invulling van jouw lessen. 
 • Bij aanschaf van een lespakket wordt gedurende de looptijd van het pakket een vaste lesdag en tijd voor jou gereserveerd, met uitzondering van lespakket Flexibel. 
 • Als jouw lespakket afloopt en je wilt door met lessen dan is het belangrijk om ruim van te voren, minimaal 6 weken, een nieuw lespakket aan te schaffen om verzekerd te blijven van jouw plek. Een voorreservering van jouw lestijd/dag is niet mogelijk. 
 • Een lespakket wordt niet automatisch verlengd, omdat wij het belangrijk vinden om aan gemotiveerde leerlingen les te geven die iedere keer weer bewust een commitment aangaan. 
 • Elk half jaar vindt er een leerlingenconcert en een inspiratieweek plaats. De inspiratieweken kunnen bestaan uit onder andere diverse themalessen. Opgeven voor het leerlingenconcert en de inspiratieweken gebeurt apart van het opgeven voor pianolessen. Deze activiteiten zitten inbegrepen bij het lesgeld van de lespakketten (MEZZO)PIANO, (MEZZO)FORTE en TUTTI.
 • Het leerlingenconcert en de themalessen zijn niet inwisselbaar voor reguliere privé- of duolessen. 
 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander moment ingehaald of er wordt een vervanger geregeld door de eigen docent. 
 • De lesvrije weken en dagen, in verband met schoolvakanties en vrije dagen, staan in het lesrooster. Eventueel kunnen inhaallessen in de schoolvakanties plaatsvinden.
 • De lessen vinden plaats op de locatie waarvoor je bent ingeschreven. Wanneer dat wegens omstandigheden niet mogelijk is, worden de lessen, als passend alternatief, online gegeven.
 • Restitutie van het lesgeld is in geen enkel geval mogelijk. Overleg daarom, vooraf aan de inschrijving, met jouw docent over het meest passende lespakket en de beschikbare lestijden. 
 • De lespraktijk kan de tarieven en algemene voorwaarden jaarlijks herzien. De wijzigingen worden voor het einde van het lesseizoen kenbaar gemaakt.

Aanvullende voorwaarden (MEZZO)PIANO, (MEZZO)FORTE, TUTTI en INTENSIVE beginnerscursus:  

 • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de start van de lessen, wordt 150 euro in rekening gebracht als opzegvergoeding. Indien je later annuleert ben je de kosten voor het hele lespakket verschuldigd.
 • Betaling in twee termijnen is mogelijk voor de lespakketten PIANO, FORTE en TUTTI. Dit kan vooraf via de mail aangevraagd worden. Hiervoor geldt een toeslag van 4%. 
 • Indien na twee betaalherinneringen de betaling uitblijft, wordt er 10 euro aan administratiekosten gerekend en een incassobureau ingeschakeld.
 • Er is een vaste lestijd, op deze tijd word je, afhankelijk van jouw lespakket, bijvoorbeeld wekelijks of om de week verwacht.
 • Als je een les mist (om welke reden dan ook) is inhalen of teruggave van geld niet mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om onderling te ruilen. Van jouw docent ontvang je daarvoor een ROCO, met het rooster en de contactgegevens van de andere leerlingen. 

Aanvullende voorwaarden  FLEXIBEL (Online)

 • De leerling ontvangt een strippenkaart voor vijf lessen.
 • De strippenkaart is vijf les-maanden geldig, waarbij de zomervakantie niet wordt meegerekend.  
 • Als de leerling meer lessen wil volgen, kan nog een strippenkaart van 5 lessen worden aangeschaft.
 • Losse lessen worden gepland in overleg met de docent. Bij voorkeur worden de vijf lessen direct vooruit gepland.
 • Elke docent heeft een vast lesmoment dat gereserveerd is voor leerlingen die losse lessen volgen. Bij voorkeur worden de losse lessen tijdens dit lesmoment gepland.
 • Daarnaast kunnen lessen gepland worden op vrije momenten in de agenda van de docent. Deze lessen kunnen echter pas vanaf een week van tevoren worden gereserveerd.
 • Een ingeplande losse les kan door de leerling tot een week van tevoren kosteloos worden verzet.