14 oktober 2020

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden pianoles 2020-2021

 • Bij inschrijving ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Bij inschrijving ga je akkoord met de Privacyverklaring van de pianolespraktijk. Deze verklaring is te vinden op de website.
 • De inschrijving is pas volledig na ontvangst van de betaling.
 • Elk semester vindt er een leerlingenconcert en een inspiratieweek plaats. De inspiratieweken kunnen bestaan uit leuke workshops, concertbezoeken enzovoorts. Opgeven voor het leerlingenconcert en de inspiratieweken gebeurt apart van het opgeven voor pianolessen. Deze activiteiten zitten bij het lesgeld inbegrepen van de lespakketten (MEZZO)PIANO, (MEZZO)FORTE en TUTTI. 
 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander moment ingehaald of er wordt een vervanger geregeld.
 • De lesvrije weken en dagen, in verband met schoolvakanties en vrije dagen, staan in het lesrooster. Eventueel kunnen inhaallessen in de schoolvakanties plaatsvinden.
 • De lessen vinden plaats op de locatie waarvoor u zich heeft ingeschreven. Wanneer dat wegens omstandigheden niet mogelijk is, worden de lessen, als passend alternatief, online gegeven.
 • Restitutie van het lesgeld is in geen enkel geval mogelijk.
 • De lespraktijk kan de tarieven en algemene voorwaarden jaarlijks herzien. De wijzigingen worden vier weken voor het einde van het lesseizoen kenbaar gemaakt.

Aanvullende voorwaarden (MEZZO)PIANO, (MEZZO)FORTE, TUTTI en INTENSIVE beginnerscursus:  

 • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de start van de lessen, wordt 150 euro in rekening gebracht als opzegvergoeding. Indien je later annuleert ben je de kosten voor het hele lespakket verschuldigd.
 • Betaalgegevens zullen per semester worden verstuurd. Bij wekelijkse les is betaling in twee termijnen mogelijk.  
 • Indien na twee betaalherinneringen de betaling uitblijft, wordt er 10 euro aan administratiekosten gerekend en een incassobureau ingeschakeld.
 • Er is een vaste lestijd, op deze tijd word je wekelijks of om de week verwacht.
 • Als je een les mist (om welke reden dan ook) is inhalen of teruggave van geld niet mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om onderling te ruilen.

Aanvullende voorwaarden (MEZZO)PIANO, (MEZZO)FORTE en TUTTI: 

 • De inschrijving geldt voor een heel lesseizoen.
 • Het lesseizoen bestaat uit 36 lessen (bij wekelijks les) of 18 lessen (bij om de week les). 
 • Het lesseizoen is opgesplitst in twee semesters: 30 augustus 2020 t/m 30 januari 2021 en 1 februari 2021  t/m 12 juli 2021.
 • Tussentijds instromen is mogelijk, waarbij je niet de lessen betaalt die al voor de inschrijving hebben plaatsgevonden.
 • Uitstromen kan na elk semester, mits dit zes weken voor de start van het nieuwe semester per mail wordt doorgegeven. Bij annulering op een later tijdstip blijf je verplicht om het volgende semester te betalen.

Aanvullende voorwaarden  FLEXIBEL (Online)

 • De leerling ontvangt een strippenkaart voor vijf lessen.
 • De strippenkaart is vijf lesmaanden geldig, waarbij de zomervakantie niet wordt meegerekend.  
 • Als de leerling meer lessen wil volgen, kan nog een strippenkaart van 5 lessen worden aangeschaft.
 • De betaalgegevens worden per strippenkaart verstuurd.
 • Na ontvangst van de betaling kunnen de lessen ingepland worden.
 • Losse lessen worden gepland in overleg met de docent. Bij voorkeur worden de vijf lessen direct vooruit gepland.
 • Elke docent heeft een vast lesmoment dat gereserveerd is voor leerlingen die losse lessen volgen. Bij voorkeur worden de losse lessen tijdens dit lesmoment gepland.
 • Daarnaast kunnen lessen gepland worden op vrije momenten in de agenda van de docent. Deze lessen kunnen echter pas vanaf een week van tevoren worden gereserveerd.
 • Een ingeplande losse les kan door de leerling tot een week van tevoren kosteloos worden verzet.
 • Online lessen: De leerling is zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding, camera en geluid.

For the English version of the terms and condition, please click here: Terms and conditions 2020-2021