9 mei 2018

Jeugdfonds Cultuur & U-Pas

Het Jeugdfonds Cultuur is een fonds dat kinderen en jongeren van 4-18 jaar ondersteunt uit gezinnen waar niet genoeg geld is voor cultuurlessen en materialen.

Dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter!

Als er thuis te weinig geld is, kan het Jeugdfonds Cultuur een uitkomst bieden. Zij betalen het lesgeld en eventueel de spullen zoals dansschoenen of de huur van een instrument. Zo kan een kind meedoen! Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken bij ons op les. Het lesgeld wordt direct betaald aan onze lespraktijk.


Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Stap 1: Een ouder informeert op school, bij de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener of bij het sociaal wijkteam of er een intermediair is die een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur kan doen.

Stap 2: De intermediair kan heel gemakkelijk online een aanvraag doen via jeugdfondssportencultuur.nl.

Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat de ouder weten.

Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kan het kind aangemeld worden bij onze pianolespraktijk!

Vragen?
Stuur ons een mailtje via info@daniellebourne.com, of kijk op de website van jeugdfondssportencultuur.nl.

U-pas

Het is mogelijk om het tegoed op je U-pas te besteden aan de pianolessen.