31 januari 2019

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Pianolespraktijk Danielle Bourne. In deze verklaring verschaffen we informatie over hoe we met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan. Pianolespraktijk Danielle Bourne gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgt ervoor dat de verwerking ervan voldoet aan de wet- en regelgeving. De verwerking van de persoonsgegevens is in handen van Pianolespraktijk Danielle Bourne, Keizerstraat 43a, 3512 EA Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50490362.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we van jou verzamelen. Dit gaat om gegevens die we van je nodig hebben als je je inschrijft als leerling bij onze lespraktijk en gegevens die je verstrekt bij het invullen van onze online formulieren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Pianolespraktijk Danielle Bourne?

Als je contact met ons opneemt via de mail of als je een van onze online formulieren, bijvoorbeeld het aanmeldformulier voor een proefles, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Wij kunnen via onze formulieren de volgende gegevens van jou vragen:

  • Voor- en achternaam
  • Voor- en achternaam van ouder(s), als je minderjarig bent
  • Adresgegevens
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum / leeftijd
  • Beschikbaarheid voor lessen

Daarnaast verwerkt Pianolespraktijk Danielle Bourne informatie over jou omtrent pianospelen, zoals je ervaring met spelen, je wensen voor lessen en je ambities.

We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Pianolespraktijk Danielle Bourne verwerkt dus geen gegevens als afkomst, godsdienst, politieke of seksuele voorkeur, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

Tijdens evenementen van de pianolespraktijk, zoals de inspiratieweken en de leerlingenconcerten, is het mogelijk dat er beeldmateriaal van je gemaakt wordt, in de vorm van foto’s of filmpjes.

Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

We hebben je persoonsgegevens nodig om je te kunnen registreren als leerling bij de pianolespraktijk. De informatie over jou omtrent pianospelen gebruiken we om de pianolessen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw ervaring en wensen. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Lesinformatie

We gebruiken je e-mailadres om je te informeren over alle zaken omtrent jouw pianolessen bij onze praktijk. We sturen je e-mails over (wijzigingen in) je lesrooster, de inspiratieweken, de leerlingenconcerten en andere initiatieven van de pianolespraktijk. Ook kunnen we jouw e-mailadres en telefoonnummer met de andere leerlingen van jouw docent delen. Het doel hiervan is dat leerlingen onderling hun lessen kunnen ruilen. Je kunt in het inschrijfformulier aangeven of je toestemming geeft voor het delen van je contactgegevens met andere leerlingen.

Nieuwsbrief

We gebruiken je e-mailadres ook om je informatie over de lespraktijk te sturen via de nieuwsbrief. Denk hierbij aan informatie ter voorbereiding op de inspiratieweken, belangrijke data met betrekking tot vakanties en feestdagen, enzovoorts. Je kunt je na uitschrijving uit de pianolespraktijk indien gewenst uitschrijven voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@daniellecourne.com.

Het is mogelijk dat beeldmateriaal van evenementen gedeeld wordt in de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat opnamen van jou hiervoor gebruikt worden, kun je dat op de dag dat de opnamen gemaakt zijn kenbaar maken in een e-mail naar info@daniellebourne.com. Wanneer opnamen direct bedoeld zijn om online te delen via onder andere de nieuwsbrief, zoals de filmpjes voor de Xmas Medley, geef je automatisch toestemming voor het gebruiken van dit beeldmateriaal voor de nieuwsbrief op het moment dat je ons jouw opname toestuurt. Hierover ben je geïnformeerd in een informatiemail die je hebt ontvangen met betrekking tot het maken van de opnamen.

Promotionele doeleinden

Je e-mailadres kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zoals het versturen van concertinformatie van onze docenten en muziekgerelateerde informatie. Je kunt op elk gewenst moment aangeven dat je deze mails niet meer wilt ontvangen door een e-mail te sturen naar info@daniellebourne.com.

Social media

We gebruiken onze social media pagina’s onder andere om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de pianolespraktijk en onze evenementen. Hiertoe gebruiken we beeldmateriaal dat tijdens deze evenementen is gemaakt. Als je er bezwaar tegen hebt dat opnamen van jou hiervoor gebruikt worden, kun je dat op de dag dat de opnamen gemaakt zijn kenbaar maken in een e-mail naar info@daniellebourne.com. Wanneer opnamen direct bedoeld zijn om online te delen via social media, zoals de filmpjes voor de Xmas Medley, geef je automatisch toestemming voor het gebruiken van dit beeldmateriaal voor social media op het moment dat je ons jouw opname toestuurt. Hierover ben je geïnformeerd in een informatiemail die je hebt ontvangen met betrekking tot het maken van de opnamen.

Hoe gaan we met jou persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden alleen online bewaard in een omgeving die beveiligd is met een wachtwoord. Tot deze online omgeving hebben alleen Danielle Bourne en de werkzame praktijkassistent(e) toegang. De docenten die werkzaam zijn bij de pianolespraktijk hebben alleen toegang tot documenten waarin informatie over de voortgang van leerlingen wordt opgeslagen, zoals een overzicht van de testresultaten van leerlingen. Ook deze documenten worden alleen online bewaard en dus niet op een computer opgeslagen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Pianolespraktijk Danielle Bourne deelt jouw gegevens niet met derden. Dat betekent dat we jouw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. We delen jouw gegevens alleen bij het uitblijven van een betaling. Indien we na twee betaalherinneringen het lesgeld nog niet ontvangen hebben, verstrekken we de benodigde persoonsgegevens aan een incassobureau.

Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen     

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je indienen via een e-mail naar info@daniellebourne.com. Wij zullen je vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, de bij ons bekende persoonsgegevens opsturen in een Excel-bestand.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 januari 2019. Als we wijzigingen in deze verklaring doorvoeren brengen we je hiervan op de hoogte via onze website. Als we je persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan waarvoor je toestemming hebt gegeven toen je ze aan ons verstrekte, nemen we contact met je op en kun je laten weten of je hiervoor toestemming geeft.