Nieuwsbrief april 2019

Meivakantie ~ Inspiratieweek ~ Piano-examen ~ Meer muziek in de zorg ~ Leerlingenconcert


Meivakantie

Het tweede semester vliegt voorbij; het is alweer meivakantie! Van 22 april t/m 5 mei is het vakantie en vervallen de reguliere lessen.

Op maandag 6 mei beginnen de lessen weer.
Let op! Na de vakantie starten de B-leerlingen met les!


Inspiratieweek

Vorige week hebben alle leerlingen tijdens de tweede inspiratieweek van dit seizoen een les gevolgd van een andere docent. In kleine groepjes lieten de leerlingen zich inspireren door nieuwe muziekstijlen, verrassende oefeningen en andere invalshoeken. De groepjes werden gevormd op basis van de leerpunten of de wensen van de leerling.
Berith volgde een les die in het teken stond van expressie: “Het is fijn om te ervaren dat een andere aanpak ervoor kan zorgen dat opeens het kwartje valt. Soms heb je dus even een andere docent nodig om iets voor elkaar te krijgen. Ik wist in theorie al wel hoe ik wilde dat mijn pianospel klonk, alleen ik kreeg het niet uit mijn vingers. Tijdens de groepsles heb ik bruikbare tips gekregen die me gaan helpen om meer uit mijn hoofd te komen en met gevoel te spelen. Het was best spannend om in een groepje te spelen en les te krijgen van een andere docent, maar achteraf was het een superpositieve ervaring!”


Maria geslaagd voor piano-examen

Op 7 april vond het jaarlijkse piano-examen plaats. Onze leerling Maria deed mee aan het examen, dat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte bestond. Met trots kunnen we jullie laten weten dat ze geslaagd is. Gefeliciteerd, Maria!


Meer muziek in de zorg

Er is steeds meer aandacht voor muziek in de zorg. Ook in de pianolespraktijk vinden we meer muziek in de zorg belangrijk. Zo organiseerde Daniëlle een inzamelingsactie voor een ziekenhuisband en speelt ze zelf ook in ziekenhuizen. Ook onze leerling Willem speelde vorige maand in het UMC Utrecht. De patiënten hebben genoten van zijn muziek. Hij schreef een blog over zijn bijzondere ervaring.


Leerlingenconcert

Ook dit tweede semester willen we graag feestelijk afsluiten met een leerlingenconcert. Dit concert biedt leerlingen de kans om hun familie en vrienden te laten zien waar ze het afgelopen semester aan gewerkt hebben. Dit keer willen we echter ook andere mensen blij maken met onze muziek en bijdragen aan meer muziek in de zorg. Daarom zal het leerlingenconcert plaatsvinden in een verzorgingshuis, waar de bewoners ook welkom zullen zijn om het concert bij te wonen.

Dus zet de datum alvast in je agenda! Over het opgeven voor het leerlingenconcert krijg je op een later moment een aparte mail.

Waar? Woonzorgcentrum De Bijnkershoek, Van Bijnkershoeklaan 250, Utrecht
Wanneer? Zondag 23 juni
Hoe laat? 14.00 – 17.00 uur


Agenda

Tweede semester

22 april t/m 5 mei
Meivakantie, geen lessen

Vanaf 6 mei
Lessen starten weer
Let op: B-week!

30 mei
Hemelvaartdag; lessen worden verplaatst naar 11 juli

10 juni
Tweede Pinksterdag; lessen worden verplaatst naar 8 juli

23 juni
Leerlingenconcert

Vanaf 8 juli
Inhaallessen feestdagen & start zomervakantie


info@daniellebourne.com